Lista slovenskih gradov

Uradna lista gradov V1.3 26.08.2019

REF. IME KRAJ
S5-00001 GRADIČ DRNČA (DERMITSCHHOFF) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00002 GRAD KAMEN (STEIN) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00003 GRAŠČINA BELTINCI (BALATINCZ) BELTINCI
S5-00004 HUDI GRAD (GUTENBERK) BISTRICA PRI TRŽIČU
S5-00005 GRAD PIŠECE (PISCHÄTZ) BIZELJSKO, PIŠECE
S5-00006 BLEJSKI GRAD (VELDES) BLED
S5-00007 DVOREC GRIMŠČE (GRIMSCHITZHOF) BLED, REČICA
S5-00008 ZOISOV GRAD (WOCHEIN) BOHINJ
S5-00009 GRAD RIHEMBERK (RIFFENBERCH) BRANIK
S5-00010 DVOREC ŽOVNEK (RUHETHAL) BRASLOVČE
S5-00011 GRAD TURN BRESTANICA
S5-00012 GRAD BREŽICE (RANN) BREŽICE
S5-00013 GRAD STRMOL (STERMOL) CERKLJE NA GORENJSKEM
S5-00014 GRAD ŠTEBERK (STEEGBERG) CERKNICA, PODŠTEBERK
S5-00015 DVOREC FREUDENAU ČRNCI PRI APAČAH
S5-00016 DVOREC DOBRAVA GLOBOČNIKOV GRAD (GUTTENHOF) DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI
S5-00017 DVOREC BOŠTANJ (HOF SAVENSTEIN) DOLENJI BOŠTANJ
S5-00018 VOLAVŠKOV GRADIČ DOLENJI BOŠTANJ, RADNA
S5-00019 GRADIČ TERIŠKA VAS (TARISCHENHOFF) DOLENJI BOŠTANJ, RADNA
S5-00020 GRAD KRUMPERK (KREUTBERG) DOMŽALE, GORJUŠA
S5-00021 DVOREC MALA LOKA (HOFF LACK) DOMŽALE, MALA LOKA
S5-00022 GRAŠČINA ČRNELO (ROTENBÜCHEL) DOMŽALE/DOB
S5-00023 GRAŠČINA ČEŠENIK (SCHERENBÜCHEL) DOMŽALE/DOB/ČEŠENIK
S5-00024 GRAD DRAVOGRAD (TRABURG) DRAVOGRAD
S5-00025 DVOREC PUKŠTAJN (BUCHSTEIN) DRAVOGRAD, BUKOVJE
S5-00026 GRAD PUKŠTAJN (BUCHENSTEIN) DRAVOGRAD, BUKOVJE
S5-00027 GRAD ŠKOLJ FAMLJE, ŠKOCJAN PRI DIVAČI
S5-00028 DVOREC GOLNIK (GALLENFELS) GOLNIK
S5-00029 GRAD GORNJA LENDAVA (LINDUA) GORIČKO, KUZMA, GRAD
S5-00030 GRAD GORNJA RADGONA (OBER RADKERSBURG) GORNJA RADGONA
S5-00031 GRAŠČINA ŠAHENTURN (SCHACHENTURN) GORNJA RADGONA
S5-00032 GRAŠČINA NORIČKI VRH (NARRENBÜHEL) GORNJA RADGONA, NORIČKI VRH
S5-00033 GRAD BOŠTANJ (WEISSENSTEIN, VELIKO MLAČEVO) GROSUPLJE
S5-00034 IDRIJSKI GRAD (GEWERKENEG) IDRIJA
S5-00035 KOSOVA GRAŠČINA (JESENICE) JESENICE
S5-00036 BUCELLENI-RUARDOVA GRAŠČINA JESENICE
S5-00037 DVOREC ZAPRICE (STEINBÜCHEL) KAMNIK
S5-00038 SMOLETOV GRADIČ (SALLENBERG) KAMNIK
S5-00039 DVOREC SP. PEROVO (PERNAU) KAMNIK
S5-00040 DVOREC ZG. PEROVO (OBERPERAU) KAMNIK
S5-00041 MALI GRAD (STEIN) KAMNIK
S5-00042 STARI GRAD (OBERSTEIN) KAMNIK (VELIKA ŠPICA)
S5-00043 GRAŠČINA ŠPITALIČ (NEUTHAL) KAMNIK, ŠPITALIČ
S5-00044 DVOREC ZDUŠA (SDUSCH) KAMNIK, ZDUŠA
S5-00045 GRAD HMELJNIK KARTELJEVO
S5-00046 GRAD KOMENDA (COMMENDA ST. PETER) KOMENDA
S5-00047 GRAD KOSTANJEVICA (LANDSTRASS) KOSTANJEVICA NA KRKI
S5-00048 GRAŠČINA DUPLJE (DUPPLACH) KRANJ, NAKLO
S5-00049 GRAD BRDO PRI KRANJU (EGG) KRANJ/PREDSOLJE
S5-00050 GRAD KROMBERK KROMBERK NOVA GORICA
S5-00051 GRAD BRESTANICA (REICHENBURG) BRESTANICA
S5-00052 DVOREC LENDAVA (LINDUA INFERIOR) LENDAVA
S5-00053 ŠRAJBARSKI TURN – THURN AM HARDT LESKOVEC PRI KRŠKEM
S5-00054 DVOREC SELA (LJUBLJANA) LJUBLJANA
S5-00055 CEKINOV GRAD (LEOPOLDSRUHE) LJUBLJANA
S5-00056 GALETOV GRAD LJUBLJANA
S5-00057 GRAD KODELJEVO (THURN BEI DER LAIBACH) LJUBLJANA
S5-00058 GRAD RAKOVNIK (KROISSENEGG) LJUBLJANA
S5-00059 LJUBLJANSKI GRAD (LAIBACH) LJUBLJANA
S5-00060 ŠKOFIJSKI DVOREC LJUBLJANA
S5-00061 GRAŠČINA BOKALCE (STROBLHOFF) LJUBLJANA/BRDO
S5-00062 GRAD FUŽINE (KALTENBRUNN) LJUBLJANA/FUŽINE
S5-00063 ŽELEZNE DVERI (EISENTHOR) LJUTOMER, ŽELEZNE DREVI
S5-00064 GRAD LOGATEC (LOITSCH) LOGATEC
S5-00065 GRAD JABLE (HABACH) LOKA PRI MENGŠU
S5-00066 DVOREC ŠTATEMBERG (STATENBERG) MAKOLE
S5-00067 DVOREC GORIČANE MEDVODE
S5-00068 GRAD MARIBOR MARIBOR
S5-00069 GRAD SMLEDNIK (FLEDNIGG) MEDVODE, SMLEDNIK
S5-00070 DVOREC ROCEN (RUZING) MEDVODE, TACEN
S5-00071 GRAŠČINA SMLEDNIK (FLÖDNIG) MEDVODE, VALBURGA
S5-00072 DVOREC MENGEŠ (HOFF MANNSBURG) MENGEŠ
S5-00073 GRAŠČINA MENGEŠ (MANNSBURG) MENGEŠ
S5-00074 GRAŠČINA POGLED MLAČE PRI LOČAH
S5-00075 GRAD TUŠTANJ (TUFFSTEIN) MORAVČE, ZGORNJI TUŠTANJ
S5-00076 DVOREC MURSKA SOBOTA (BELMURA) MURSKA SOBOTA
S5-00077 GRAŠČINA RAKIČAN (REKETYE) MURSKA SOBOTA, RAKIČAN
S5-00078 GRAD VRBOVEC NAZARJE
S5-00079 GRAD NEGOVA (NEGAU) NEGOVA
S5-00080 GRADIČ KAMEN (STEINHOFF, STEINBRÜCKL) NOVO MESTO
S5-00081 GRADIČ NOVI DVOR (NEUHOF) NOVO MESTO
S5-00082 GRAD MOKRICE (MOKRIZ) OBREŽJE, RAJEC
S5-00083 GRAD BIZELJSKO (WISELL) OREŠJE, BIZELJSKA VAS
S5-00084 GRAD ORMOŽ (FRIEDAU) ORMOŽ
S5-00085 GRAD OTOČEC (WÖRDL) OTOČEC
S5-00086 DVOREC RAVNE (RAUNACH) PIVKA, KAL
S5-00087 MALI GRAD (KLEINHÄUSSL) (RAVBARJEV TURN) PLANINA, KAČJA VAS
S5-00088 GRAD PODČETRTEK (WINDISCHLANDSBERG) PODČETRTEK
S5-00089 GRAD PODSREDA PODSREDA
S5-00090 GRAD ŽOVNEK (SANNEGG) PODVRH PRI BRASLOVČAH
S5-00091 SPODNJI GRAD POLHOV GRADEC (BILLICHGRÄTZ) POLHOV GRADEC
S5-00092 GRAŠČINA MLINSKI DVOR (MÜHLHOFEN) POSTOJNA
S5-00093 POSTOJNSKA GRAŠČINA (ADLERSHOFEN) POSTOJNA
S5-00094 GRAD OREHEK (NUSSDORF) POSTOJNA, OREHEK
S5-00095 PREDJAMSKI GRAD (LUEGG) POSTOJNA, PREDJAMA
S5-00096 DVOR ŠIKULJE (SHECKELHOFF) POSTOJNA, VELIKA BRDA
S5-00097 GRAD HRIB (OBERGÖRTSCHACH) PREDDVOR, HRIB
S5-00098 GRAŠČINA PRESTRANEK (PROSTRANIGKH) PRESTRANEK
S5-00099 PTUJSKI GRAD (PETTAU) PTUJ
S5-00100 DRAVSKI STOLP PTUJ
S5-00101 MESTNI STOLP PTUJ
S5-00102 GRAŠČINA PETANJCI (PETHENEGH) RADENCI, CANKOVA
S5-00103 STARI GRAD RADLJE OB DRAVI
S5-00104 DVOREC RADLJE RADLJE OB DRAVI
S5-00105 PUSTI GRAD (WALDENBERG) RADOVLJCA, ZGORNJA LIPNICA
S5-00106 RADOVLJIŠKA GRAŠČINA (RADMANNSDORF) RADOVLJICA
S5-00107 DVOREC PODVIN (PODWEIN) RADOVLJICA, MOŠNJE
S5-00108 DVOREC RAZDRTO (PREWALD) RAZDRTO
S5-00109 GRAŠČINA SENOŽEČE (SNOSETSCH) RAZDRTO, SENOŽEČE (STARI GRAD)
S5-00110 GRAZAROLLIJEV DVOREC (GARZAROLLHOF) SENOŽEČE
S5-00111 GRAD SEVNICA (LICHTENWALD) SEVNICA
S5-00112 GRAŠČINA SEVNICA (LICHTENWALD) SEVNICA
S5-00113 ROTENTURN SLOVENJ GRADEC,
S5-00114 GRAD VODRIŽ (WIEDERDRIESS) SLOVENJ GRADEC, PODGORJE
S5-00115 GRAD SLOVENSKA BISTRICA (WINDISCH FEISTRIZ) SLOVENSKA BISTRICA
S5-00116 GRAD KONJICE (GONOBITZ) SLOVENSKE KONJICE
S5-00117 DVOREC TREBNIK (TRIEBENEGG) SLOVENSKE KONJICE
S5-00118 GRAD SOCERB SOCERB
S5-00119 GRADIČ ZAVRH SPODNJA SLIVNICA – ZAVRH
S5-00120 GRAD SNEŽNIK (SCHNEEBERG) STARI TRG PRI LOŽU
S5-00121 DVOREC EHRENAU (AJMANOV GRAD) SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI
S5-00122 GRAD ŠKOFJA LOKA (BISHOFSLACK) ŠKOFJA LOKA
S5-00123 DVOREC VISOKO ŠKOFJA LOKA, VISOKO PRI POLJANAH
S5-00124 GRAD TREBNJE (TREFFEN) TREBNJE
S5-00125 GRAD TURJAK TURJAK
S5-00126 GRAD VELENJE VELENJE
S5-00127 GRAD ŠALEK VELENJE, ŠALEK
S5-00128 GRAD VELIKA NEDELJA (GROSS SONNTAG) VELIKA NEDELJA
S5-00129 DVOREC REPNJE (REITTLSTEIN) VODICE, REPNJE
S5-00130 GRAD VOLČJI POTOK (WOLFSPÜCHELL) VOLČJI POTOK
S5-00131 GRAŠČINA VOLČJI POTOK (WOLFSBACH) VOLČJI POTOK
S5-00132 GRAD BISTRA (FRIEDNETHAL) VRHNIKA, BISTRA
S5-00133 GRAD ZBELOVO (PLANKENSTEIN) ZBELOVO PRI POLJČANAH
S5-00134 GRAD POBREŽJE (FREIENTHURN) ADLEŠIČI
S5-00135 UTRDBA KASTRA AJDOVŠČINA
S5-00136 GRAŠČINA BEGUNJE (KATZENSTEIN) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00137 GRAD LINDEK (LINDECK) BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM
S5-00138 GRAD KLUŽE (THALBERG) BOVEC
S5-00139 DVOR LEGANT BRASLOVČE
S5-00140 GRAD BRDO (ECK, EGG) BRDO PRI LUKOVICI
S5-00141 GRAD NA BREGU (WILLINGRAIN) BREG PRI RIBNICI
S5-00142 GRAŠČINA BREST (EBENPORTHEN) BREST PRI IGU
S5-00143 BUKOVICA – MILEŽOV GRAD (BUKOWITZ) BUKOVICA – IVANČNA GORICA
S5-00144 CELJSKI SPODNJI GRAD CELJE
S5-00145 OBRAMBNA STOLPA CERKNICA (ZIRKNITZ) CERKNICA – TABOR
S5-00146 DVOREC PREŽAK CEROV LOG
S5-00147 GRAD BORL (ANKENSTEIN) CIRKULANE
S5-00148 GRAD TRILEK (TRILLEGKH) v kraju Col COL
S5-00149 GRAD GAMBERK (GALLENBERG) ČEMŠENIK
S5-00150 GRAD ČRNI KAL ČRNI KAL
S5-00151 GRAŠČINA ČRNI POTOK (SCHWARZENBACH) ČRNI POTOK – LITIJA
S5-00152 ČRNOMALJSKI GRAD (TSCHERNEMBL) ČRNOMELJ
S5-00153 GRAD ŽUŠEM (SUSSENHEIM) DOBRINA PRI ŽUSMU – ŠENTJUR
S5-00154 DVOREC DOBRNA (NEUHAUS) DOBRNA
S5-00155 GRAD DOBRNA (NEUHAUS, SCHLANGENBURG) DOBRNA
S5-00156 GRAD DOBROVO DOBROVO – GORIŠKA BRDA
S5-00157 OBRAMBNI STOLP V DOLENJI VASI DOLENJA VAS – DIVAČA
S5-00158 DVOREC DORNAVA (DORNAU) DORNAVA
S5-00159 Dvor TURN pri DRAGATUŠU (THURN bei DRAGATUSCH) DRAGATUŠ
S5-00160 GRAD FALA FALA
S5-00161 GRAŠČINA VERPETE (REPHENHOF, STERNSTEIN) FRANKOLOVO
S5-00162 GRAD EKENŠTAJN (ECKENSTEIN, EGGENSTEIN) GORICA PRI VELENJU
S5-00163 GRAD GORNJIGRAD (OBERBURG) GORNJI GRAD
S5-00164 OBRAMBNI STOLP (Gornji grad) ŠTEKL GORNJI GRAD – LJUBNO
S5-00165 GRAD GRADAC (GRAECZ) GRADAC
S5-00166 DVOREC BRINJE (SEITTENHOF) GROSUPLJE
S5-00167 DVOREC HOTEMEŽ (HOTEMESCH) HOTEMEŽ – RADEČE
S5-00168 GRAŠČINA HRASTNIK HRASTNIK
S5-00169 GRAD HRASTOVEC (GUTENHAG) HRASTOVEC – LENART
S5-00170 GRAD TURN (TURRIS) HRASTOVEC PRI VELENJU
S5-00171 OBRAMBNI ZID IN STOLP HRASTOVLJE HRASTOVLJE
S5-00172 RIMSKA UTRDBA HRUŠICA HRUŠICA
S5-00173 GRAD LAŠKO (TÜFFER) HUM NAD LAŠKIM
S5-00174 GRAD ZONEK (SONNEGG) IG
S5-00175 GRAD KOLOVRAT IZLAKE
S5-00176 GRADIČ SV. KATARINE (PUTERHOF) JELENDOL – TRŽIČ
S5-00177 OBRAMBNI STOLP LANIŠČE KALCE PRI LOGATCU
S5-00178 DVOREC SVETA HELENA (S. ALENA) KAMNICA
S5-00179 GRAD KEBELJ (ZAJČEV GRAD, GIBL) KEBELJ NAD NASELJEM
S5-00180 ZBEGOV GRAD (KEBELJ, GIBL) KEBELJ- POD CERKVIJO SV. MARJETE
S5-00181 GRAD KALEC (STAINPERG) KNEŽAK – VAS BAČ
S5-00182 TONOCOV GRAD KOBARID
S5-00183 GRAD FRIDRIHŠTAJN (FRIEDRICHSTEIN) – Kočevje KOČEVJE
S5-00184 GRAD KOSTEL (GRAFENWARTH) KOSTEL
S5-00185 SPODNJI KOSTELSKI GRAD KOSTEL
S5-00186 GRAŠČINA KOZJE (DRACHENBURG) KOZJE
S5-00187 GRAD KIESELSTEIN KRANJ
S5-00188 ŠEMPETRSKI GRAD (SCHROTTENTHURN) KRANJ
S5-00189 GRAD KRIŽ (CREUTZ) KRIŽ
S5-00190 GRAD KRŠKO ( GRAD FRIDERIKA CELJSKEG, GURKFELD) KRŠKO
S5-00191 OBRAMBNI STOLP KUBED KUBED – ČRNI KAL
S5-00192 GRAD KUNŠPERK (KONIGSBERG) KUNŠPERK – BISTRICA OB SOTLI
S5-00193 GRAŠČINA LAŠKO (TÜFFER) LAŠKO
S5-00194 GRAD ŠVARCENŠTAJN (SCHWARZENSTEIN) LAZE PRI VELENJU
S5-00195 GRAD LEMBERG (LÖWENBERG) LEMBERG PRI NOVI CERKVI
S5-00196 GRAD POGONIK (POGANICK) LITIJA
S5-00197 GRAŠČINA PONOVIČE (PONAWITSCH) LITIJA
S5-00198 TIVOLSKI GRAD LJUBLJANA
S5-00199 GRAD LOŽ (LAAS) LOŽ – LOŠKA DOLINA
S5-00200 STOLP LOŽ (LAAS) LOŽ – LOŠKA DOLINA
S5-00201 GRAD LOŽE (LEITENBURG) LOŽE – VIPAVA
S5-00202 GRAŠČINA LUKAVCI (LUKAUZEN) LUKAVCI
S5-00203 GRAD MAJŠPERK (MONSBERG) MAJŠPERK
S5-00204 GRAŠČINA MALA LOKA (KLEINLACKH) MALA LOKA – VELIKA LOKA
S5-00205 GRAŠČINA VILTUŠ MARIBOR
S5-00206 DVOREC BETNAVA (WINDENAU) MARIBOR – BETNAVA
S5-00207 DVOREC GRADEC (GRAZHOF) MARIJA GRADEC – LAŠKO
S5-00208 GRAD METLIKA (MÖTTLING) METLIKA
S5-00209 METLIŠKI ALI KATTERJEV STOLP (MÖTTLING) METLIKA
S5-00210 GRAD MIRNA (NEUDEGG) MIRNA – TREBNJE
S5-00211 GRAD MOKRONOG (NASSENFUSS) MOKRONOG
S5-00212 STRELOV STOLP V MOKRONOGU MOKRONOG
S5-00213 GRAD MOTNIK (OBERMOTTNICKH) MOTNIK
S5-00214 GRAŠČINA MURETINCI (MERETINZEN) MURETINCI
S5-00215 GRAD GRM (STAUDEN) NOVO MESTO
S5-00216 GRAŠČINA OKROGLO OKROGLO – NAKLO
S5-00217 GRAŠČINA OLIMJE (OLIMIE) OLIMJE
S5-00218 GRAD GRACARJEV TURN (FEISTENBERG) OREHOVICA
S5-00219 GRAD ORTNEK (ORTENEGG) ORTNEK
S5-00220 KOSLERJEVA GRAŠČINA (Ortnek) ORTNEK
S5-00221 GRAD HOŠPERK (DVOREC HAASBERG, GRAD UNEC) PLANINA PRI RAKEKU
S5-00222 GRAD PLANINA (MONTPREIS, MONPREIS) PLANINA PRI SEVNICI
S5-00223 DVOREC PLETERJE (PLETERHOF) PLETERJE
S5-00224 GRAD PODGRAD (NEUHAUS, CASTELNUOVO AL CARSO) PODGRAD – ILIRSKA BISTRICA
S5-00225 OBRAMBNI STOLP GRAD PODPEČ – KOPER
S5-00226 GRAŠČINA PODSMREKA (SMRECK) PODSMREKA
S5-00227 GRAD HOMPOŠ (HAUS am BACHER) POHORJR – MARIBOR
S5-00228 GRAD POLZELA (HEILENSTEIN) (MALTEŠKA KOMENDA) POLZELA
S5-00229 GRAŠČINA ŠENEK (SCHÖNEGG) POLZELA
S5-00230 GRAD LIBEK (LIEBECK) POTOK PRI VAČAH
S5-00231 DVOREC PRAGERSKO (PRAGERHOF) PRAGERSKO
S5-00232 DVOR PRAPROČE (LICHTENBERG) PRAPROČE – SPODNJE BLATO
S5-00233 GRAŠČINA PREBOLD (PRAGWALD) PREBOLD
S5-00234 GRAD LUKNJA (LUEGG) – pri Prečni PREČNA
S5-00235 GRAŠČINA MAROF PREČNA
S5-00236 GRAD TURN (THURM unter NEUBURG) PREDDVORU
S5-00237 GRAŠČINA NOVI DVOR (HÖFFLAIN) v PREDDVORU
S5-00238 TRDNJAVA PREDEL (PASSPERE PREDIL) PREDEL
S5-00239 GRAD PREM (BREMB) PREM
S5-00240 GRAD TURNIŠČE (TUERNES) PTUJ
S5-00241 GRAD PUŠTAL (BURGSTALL) PUŠTAL – ŠKOFJA LOKA
S5-00242 GRAD RAČE (KRANICHSFELD) RAČE – FRAM
S5-00243 GRAŠČINA RADEČE RADEČE
S5-00244 GRAD JAVORNIK RAVNE NA KOROŠKEM
S5-00245 GRAD RAVNE RAVNE NA KOROŠKEM
S5-00246 GRAD FORHTENEK (FORCHTENEGG) RAVNE PRI ŠOŠTANJU
S5-00247 GRAD RUDENEK (RUDENECK) REČICA OB SAVINJI
S5-00248 DVOREC RENČE (RENTSCHACH) RENČE
S5-00249 GRAD RIBNICA (REIFFNITZ) RIBNICA
S5-00250 GRAD RIFNIK (REICHENECK) RIFNIK – ŠENTJUR PRI CELJU
S5-00251 DVOREC STRMOL (STERMOL) ROGATEC
S5-00252 GRAD ROGATEC (ROHITSCH) ROGATEC
S5-00253 GRAŠČINA SELO (SELLA) SELO PRI RADOHOVI VASI
S5-00254 GRAD SLAP SLAP – VIPAVA
S5-00255 GRAD SLIVNICA (SCHLEINITZ) SLIVNICA PRI MARIBORU
S5-00256 DVOREC GOLIČ (GOLITSCH) SLOVENJSKE KONJICE
S5-00257 GRAD VURBERK (WURMBERG) SLOVENSKE GORICE VURBERK
S5-00258 SMUŠKI GRAD (SMUCK) SMUK NAD SEMIČEM
S5-00259 GRAŠČINA SOCKA (EINÖD) – DOBRNICA SOCKA
S5-00260 GRAD SOSTRO (OSTERBERG) – OSTRI VRH SOSTRO – LJUBLJANA
S5-00261 DVOREC SOTESKA (AINÖD), HUDIČEV TURN SOTESKA
S5-00262 DVOREC SPODNJA POLSKAVA (FREISTEIN) SPODNJA POLSKAVA
S5-00263 STRAHLOV GRAD (ALTENLACH) STARA LOKA, ŠKOFJA LOKA
S5-00264 GRAD ČUŠPERK (ZOBELSBERG) STARI GRAD – GROSUPLJE
S5-00265 GRAŠČINA KOČA VAS (HALLERSTEIN) STARI TRG PRI LOŽU
S5-00266 GRAD STOPNIK (HEGGENBERG) STOPNIK
S5-00267 GRAD STRUGA (STRUGG) STRUGA – OTOČEC
S5-00268 UTRDBA STUDENICE STUDENICE PRI POLJČANAH
S5-00269 GRAD SVIBNO (SCHARFFENBERG) SVIBNO – RADEČE
S5-00270 DVOREC NOVI KINEK (NEU KHUENEGG) KAPROLOV GRAD ŠENTILJ – TRATA
S5-00271 STOLPASTI GRAD NA KRANCLJU ŠKOFJA LOKA
S5-00272 GRAD DIVJA LOKA (WILDENLACK) ŠKOFJA LOKA – STARA LOKA
S5-00273 GRAD LISIČJE (GAYERAU) ŠKOFLJICA
S5-00274 GRAD ŠKRLJEVO (GRAILACH, CHRILOWE) ŠKRLJEVO – ŠENTRUPERT
S5-00275 DVOREC JELŠE (ERLACHSTEIN) ŠMARJE PRI JELŠAH
S5-00276 GRAD BOGENŠPERK (WAGENSPERK) ŠMARTNO PRI LITIJI – BOGENŠPERK
S5-00277 GRAD ŠOŠTANJ – PUSTI GRAD (SCHÖNSTEIN) ŠOŠTANJ
S5-00278 GRAD ŠTANJEL (SAN ANGELO) ŠTANJEL
S5-00279 DVOREC PODGRAD (BURGSTALL) TABOR PRI VRANSKEM
S5-00280 DVOREC TIŠINA (TYSINA) TIŠINA
S5-00281 KOZLOV ROB TOLMIN
S5-00282 GRAD CMUREK (MURECK) TRATA
S5-00283 GRAŠČINA KOT (WINCKEL) TRSTENIK PRI MIRNI
S5-00284 GRAD NEUHAUS v Tržiču TRŽIČ
S5-00285 GRAD TURJAK (AUERSPERG) TURJAK
S5-00286 DVOREC VELIKE ŽABLJE VELIKE ŽABLJE – AJDOVŠČINA
S5-00287 GRAŠČINA BARBO VESELA GORA – ŠENTRUPERT
S5-00288 GRAD VINICA (WEINITZ) VINICA
S5-00289 GRAD ROŽEK VINJE PRI MORAVČAH
S5-00290 GRAD VIPAVSKI KRIŽ VIPASKI KRIŽ
S5-00291 BAUMKIRCHERJEV TURN VIPAVA
S5-00292 GRAD VIPAVA (ALT WIPPACH) VIPAVA
S5-00293 LANTHIERIJEV DVOREC VIPAVA
S5-00294 GRAD VIŠNJA GORA (WICHSELSBERG) VIŠNJA GORA
S5-00295 GRAŠČINA WEICHSELBEREG VIŠNJA GORA
S5-00296 DVOREC VITANJE VITANJE
S5-00297 NOVI GRAD VITANJE (WEITENSTEIN) VITANJE
S5-00298 STARI GRAD VITANJE (WEITENSTEIN) VITANJE
S5-00299 DVOREC VOGRSKO (UNGERSPACH) VOGRSKO
S5-00300 DVOREC TABOR (WEICHSELSTÄTTEN) VOJNIK
S5-00301 DVOREC BRODE (pri Vranskem) VRANSKO
S5-00302 GRAŠČINA VRANSKO (FRANZ. WITTENBACH) VRANSKO
S5-00303 GRAD MEDIJA (GALLENECK) ZAGORJE OB SAVI
S5-00304 CELJSKI GRAD (CILLI) ZAGRAD – CELJE
S5-00305 STARI GRAD (ALTENBURG) ZAGRAD PRI OTOČCU
S5-00306 GRAŠČINA ZAVRČ (SAURITSCH) ZAVRČ – PTUJ
S5-00307 DVOREC ZEMONO ZEMONO
S5-00308 DVOREC ZGORNJI TUHINJ ZGORNJI TUHINJ
S5-00309 GRAD ŽUŽEMBERK (SEISENBERG) ŽUŽEMBERK
S5-00310 GRAD KLEVEVŽ (KLIGENFELS) ŠMARJEŠKE TOPLICE
S5-00311 GRAD ŠTRLEK (STRALEKK) ŠMARJEŠKE TOPLICE
S5-00312 DVOREC RAVNE (Gutenpihl/Gutenbuchel) RAVNE PRI ŠOŠTANJU

 

Povezava do zemljevida S5 gradov

Lista slovenskih gradov v PDF V1.1 01.03.2012

20 Responses to Lista slovenskih gradov

 1. pozdrav,
  ko boste dopolnjevali S5 WCA listo, bi se našlo na njej tudi mesto za enega lepših dvorcev pri nas: popolnoma ohranjen in urejen dvorec Gutenbuch iz 16. stoletja / Ravne pri Šoštajnu (tako temu mestu pravimo domačini, ker se je nekoč tudi tako imenoval….) še povezava: https://www.google.com/search?hs=E3q&channel=fs&q=dvorec+gutenbuchel&tbm=isch&source=univ&client=ubuntu&sa=X&ved=2ahUKEwiiwpy4tY3kAhUnx4sKHXiPAeYQsAR6BAgJEAE&biw=1311&bih=645#imgrc=Ye9YXcDeKbDR3M:

  hvala!

  73 de Vojko, S57SI

 2. Nova lista gradov

 3. Tudi jaz osebno se ukvarjam z raziskovanjem srednjeveških objektov, še posebej je poudarek na gradovih. Stran je v izdelavi imam pa še približno 250 objektov za raziskat. Osredotočam se zaenkrat pretežno na Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. Upam da bo v pomoč…
  https://plus.google.com/photos/116291338864945751820/albums

 4. Dodajam:
  – dvorec Zemono (mislim da veljajo tudi dvorci)
  – grad nad Vipavo (sicer razvaline ampak je potrjeno bil grad)

  Lp Armin

  S55S - Daniel says:

  Tole je v moji bližini

  Jurklošter (samostan/dvorec)
  Gairach Štajerska, Mišji dol pri Rimskih Toplicah, dolina Gračnica 12. stoletje

  Planina (grad)
  Montpreis Štajerska, Šentjur, Planina pri Sevnici 12. stoletje

 5. Še nekaj gradov v moji okolici (Ravne na Koroškem):

  Grad Ravne
  http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=6880&lng=1
  (v tem gradu ima prostore tudi naš radioklub – S59EHI)

  Grad Javornik
  http://www.slovenia.info/?arhitekturne_znamenitosti=3958&lng=1

  Grad Šrotnek
  http://www.tic-ravne.si/index.php?site=vsebine_l&nid=2619&kat=3022&lang=1&parent=3020

  Je še nekaj ostankov, pa ne najdem opisov.
  Če bo kaj novega, napišem…

  Vy 73 de Alex ,S50DX

 6. Zdravo
  …pocasi pa se bo skompletiralo.
  Pri Novem mestu je še recimo:
  -Otočec
  -Struga
  -Soteska (stari del na desnem bregu in novejši na levem bregu)
  -Hudičev turn
  -Mehovo pri Podgradu
  -Ruperč vrh pri Birčni vasi
  -Stari grad
  -Gracarjev turn
  -Poganci
  -Bajnof
  …pa verjetno bi se še kaj našlo.
  Vse pohvale za zagon te aktivnosti !

  73, Joze S52AB

 7. Hvala za opozorilo, to pa res moram popraviti veze preko zemeljskih repetitorjev NE veljajo.

  Glede nabiranja gradov je pa tako, že dlje časa sva nabirala gradove sem in tja iz vseh virov (katerih je vse prej kot malo) pred nekaj dnevi ko sva pa dejansko potegnila črto pod vsemi gradovi je bilo teh očitno preveč da bi jih številčila, iskala podatke o njih, itd… (gradov na slovenskem naj bi bilo preko 1000) Zato sva se odločila da zadevo razredčima. Ker pa nisva doma iz vseh koncev Slovenije sva pa žal pobrisala (hote ali nehote) tudi nekaj pomembnejših in večjih gradov. nekaj težav je bilo tudi s samim poimenovanjem gradov saj marsikateri vir navaja določen grad pod čisto drugim imenom kot pa ga poznamo mi.
  Se bodo pa tekom programa vsekakor dodali tudi ostali gradovi.

  Mogoče bi bilo tudi malo neumno se sedajle “metati po trepalnicah” in najti vpisati in oštevilčiti vse gradove nato pa od S5 radioamaterjev nebi bilo odziva. Začnimo z malim in nato dodajajmo tekom programa k kateremu upam da se bo priključilo čimveč S5 operaterjev Smilie: :)

  • Res je! In prav zato sem predlagal knjigo strokovnjaka in poznavalca SLO gradov. Ta knjiga je lahko kot “bibilija” z vidika avdentičnosti navedb raznih “domačinov” kot tudi z vidika pojmovanja gradov. Okoli tega se kreše veliko isker v strokovnih krogih. No ja, na “adminih” je, da si poenostavijo stvari. Vsekakor pa je to veliko delo saj je gradov dejansko preko 1000. Veliko dela za radioamaterje.

   Pa lep pozdrav in obilo volje miha

 8. Pozdravljeni!

  Mislim, da je nesmiselno tako “malo po malo” nabirati gradove – imena in lokacije. Eden največjih poznavalcev slovenskih gradov je Ivan Stopar, ki je tudi izdal knjigo z naslovom – Gradovi na slovenskem. Opisani so vsi znani in neznani gradovi na našem področju. Mislim, da je ta knjiga (lahko nastopi kakšna posamezna izjema a se bojim da ne) prava osnova za spisek in “številčenje” slovenskih gradov.
  Vprašanje? Ali velja “repetitor veza”. Nisem nikjer zasledil.

  Pa lep pozdrav in čim manj motenj. Miha

 9. To je sedaj prva lista …

  Sedaj se začne nabirati za naprej …

  Negro tudi ta pride zraven Smilie: :D

  Hvala vsem za dosedanji trud in lep sprejem!

 10. Na Rečici ob Savinji – Rudenek (Lekšetov grad) / (Rudeneck, Rudenegg)
  http://www.gradovi.net/show.php?id=122

 11. Živjo,

  Na Koroškem lahko dodate tudi Stari grad (Marenberški grad) V Radljah ob Dravi.
  Povezava z opisom lokacije: http://www.slovenia.info/?kul_zgod_znamenitosti=6873&lng=1

  In pa prav tako v Radljah še Radeljski dvorec.
  Povezava: http://www.slovenia.info/?naravne_znamenitosti_jame=6871&lng=1

  73 de S51ZK

  Žiga

  Boštjan S57GB says:

  ker so tudi razvaline oz.ostanki v igri bi tu spadal še grad oz.graščina Dragomelj.

  http://www.domzale.si/index.php?S=11&Folder=4

 12. Hvala Boštjan, tudi ta gre v bazo Smilie: :)

  Boštjan S57GB says:

  grad Podsreda !

 13. Pozdravljen, hvala za predloge!

  Bova danes zvečer z Lovrom še uskladila zadnje popravke tele baze, (pojavilo se ena podvojena referenca) pa bomo mogoče še v tem prvem krogu dodali teh nekaj predlaganih gradov, sicer pa bodo pa vsekakor dodane ob naslednjem posodabljanju baz.

  Še enkrat najlepša hvala za predloge in upam da se slišimo na bandu Smilie: :)
  Jaka, S51JS

 14. Hoj!

  dobra stran z gradovi: http://www.gradovi.net/

  Mimogrede v moji bližini:

  Dvorec/grad Štatenberg, Makole
  Utrdba Studenice, Studenice pri Poljčanah
  Dvorec Pogled, Mlače pri Ločah
  Grad Zbelovo, Zbelovo pri Poljčanah
  Grad Konjice, Slovenske Konjice
  Dvorec Trebnik, Slovenske Konjice
  Grad Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica
  Grad Podčetrtek, Podčetrtek

  Pa še bi se našlo.

  73, Robi.

Leave a Reply