Pravila

Kratka slovenska pravila:

1. S5 WCA je radioamaterski program čigar namen je združevanje radioamaterjev z vsega sveta in seveda Slovenije v radioamaterski aktivnosti, ki se odvijajo v okolici zgodovinskih objektov.

2. Objekti morajo ustrezati določenim kriterijem, da se lahko priključijo programu. Za primerne objekte se štejejo vsi gradovi, gradiči, dvori, dvorci, utrdbe ter seveda njihove razvaline. V program spadajo tudi skope razvaline (dovolj nekaj kamnov oziroma zidov) vendar mora za njimi biti trden zgodovinski dokaz o obstoju.

3. Seznam gradov z referencami izdaja skupina koordinatorjev.

4. Aktivacija objekta:

 • objekt se aktivira tako da se iz njega vzpostavi nekaj zvez preko radioamaterskih valov
 • objekt aktivira aktivator, ki se nahaja na lokaciji oddaljeni največ 1km (1000m) od aktiviranega objekta
 • dostop do objekta ni omejen (avtomobil, peš, kolo), prav tako ni definirana vrsta napajanja radioamaterske opreme (omrežje, akumulator)
 • aktivator lahko aktivira več objektov hkrati če se le ti nahajajo v radiju enega kilometra
 • aktivator vzpostavlja radijske veze z operaterji, ki se smatrajo kot lovci
 • veljajo veze na vseh frekvenčnih področjih in vseh vrstah dela
 • veze preko zemeljskih repetitorjev ne veljajo
 • aktivator mora po opravljeni aktivaciji dnevnik zvez v ADIF formatu poslati na krovni WCA organizaciji (wcalog@qth.cz), prav tako pa naj dnevnik zvez pošlje tudi v adif formatu na wca@hamradio.si (lahko se uporabi tudi (excel ali csv file)
 • zaželjeno je (ni pa obvezno) da aktivator po opravljeni aktivaciji napiše kratko poročilo ali pa zgolj deli nekaj fotografij s same aktivacije
 • aktivator in lovec MORATA spoštovati pravila obnašanja na frekvencah (HAM SPIRIT)
 • aktivator mora upoštevati vsa pravila in omejitve, ki veljajo v okolici teh gradov, ne sme vznemirjati okolice, upoštevati mora navodila oskrbnikov posameznih objektov
 • WCA in S5 WCA koordinatorji ne prevzemajo nikakršnih odgovornosti za morebitno povzročeno škodo ali druge nevšečnosti
 • aktivatorji so se programu priključili prostovoljno

5. Diplome in nagrade:

S5 WCA diploma se izdaja vsem radioamaterjem, ki pošljejo zahtevek za dodelitev diplome. Izdajajo se “lovcem” na gradove, prav tako pa se diplome izdajajo aktivatorjem gradov.

Slovenski WCA program izdaja naslednje diplome za “lovce na gradove”:
S5 WCA 30 – se izdaja za vsaj 30 QSO z različnimi slovenskimi gradovi
S5 WCA 60 – se izdaja za vsaj 60 QSO z različnimi slovenskimi gradovi
S5 WCA 100 – se izdaja za vsaj 100 QSO z različnimi slovenskimi gradovi

Pogoj za osvojitev diplome S5 WCA 30 -100 je vzpostavljena veza z zadostnim številom različnih slovenskih objektov.

QSL kartice niso obvezne so pa zaželjene (veljajo tudi LoTW, eqsl, hrd). Ob prejemu zahtevka se bodo preverjali dnevniki prejeti s strani aktivatorjev.

S5 WCA program podeljuje naslednje diplome za aktivatorje:
S5 WCA Vitez – se izdaja tistim, ki so aktivirali vsaj 20 slovenskih gradov
Bronasti S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 40 slovenskih gradov
Srebrni S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 65 slovenskih gradov
Zlati S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 100 slovenskih gradov

Za osvojitev diplom S5 WCA Vitez je potrebno izvesti zadostno število aktivacij na vsaki izmed aktivacij pa je potrebno vzpostaviti vsaj 50 zvez, frekvenčna območja in vrste dela niso pomembni. Časovne omejitve ni, zato lahko nek objekt aktivirate tudi več dni, fo takrat da operater aktivator doseže zadostno število zvez za priznanje gradu v kvoto za osvojitev diplome.  Operaterji ki živijo 1km ali bližje od aktiviranega objekta morajo vzpostaviti vsaj 1000 zvez, časovne omejitve pa ni.

Cena diplome je 4 EUR (5 USD), poravna pa se z nakazilom na TRR*.

Zahtevek za diplomo pošljite skupaj z dnevnikom zvez** (adif, excel, csv) in naslovom kamor naj se pošlje diploma na e-naslov: wca@hamradio.si

*Številko TRR z navodili za plačilo dobite kot odgovor na prejeti zahtevek za dodelitev diplome.
**Dnevnik zvez lovca mora vsebovati: klicni znak lovca, datum, uro, reference gradov, frekvenčno območje in vrsto dela ter seveda klicni znak aktivatorjev.
Dnevnik aktivatorja pa mora vsebovati: klicni znak aktivatorja, datume aktivacij, reference aktiviranih gradov, klicne znake lovcev, frekvenčna območja in vrsta dela.

WCA program izdaja diplome po njihovih pravilih. Le ta najdete na uradni spletni strani programa WCA (wcagroup.org)

Leave a Reply