WCA Diploma

World Castles Award (WCA) vsebuje naslednje diplome:

WCA 50 – za QSO z vsaj 50 gradov po svetu;
WCA 100 – za QSO z vsaj 100 gradov po svetu;
WCA 200 – za QSO z vsaj 200 gradov po svetu;
WCA 300 – za QSO z vsaj 300 gradov po svetu;
WCA 400 – za QSO z vsaj 400 gradov po svetu;
WCA 500 – za QSO z vsaj 500 gradov po svetu;
WCA 600 – za QSO z vsaj 600 gradov po svetu;
WCA 700 – za QSO z vsaj 700 gradov po svetu;
WCA 800 – za QSO z vsaj 800 gradov po svetu;
WCA 900 – za QSO z vsaj 900 gradov po svetu.

Certifikat “World Castles Activator Award – WCAA” se izda aktivatorjem, ki so aktivirali vsaj 5 zgodovinskih objektov kot so gradovi, dvorci, razvaline,… in iz vsakega izmed njih napravili vsaj 50 veljavnih zvez. Operaterji, ki živijo 1km ali manj oddaljeni od objekta morajo za veljavnost aktivacije vzpostaviti vsaj 1000 zvez.

WCA HONOUR ROLL PLATE – se podeli za veze z vsaj 1000 objekti po svetu.

Elektronske diplome:

WCA – Hunter – za QSO z vsakim petstotim (500) objektom po svetu nad 1500.

Za diplomo “WCA 50” – “WCA 900” moraš zbrato zahtevano število objektov iz vsaj treh (3) različnih držav iz katerega koli kontinenta.

Za diplomo “WCA HONOUR ROLL PLATE” potrebuješ zadostno število QSO, z vsaj deset (10) različnih držav ter treh (3) različnih kontinentov.

Pri diplomi “WCA-Hunter” ni zahtev glede števila različnih držav in kontinentov.

Več o diplomah in podeljevanju le teh si preberite na spletni strani: http://wcagroup.org/ENG/rules.html

Leave a Reply