List of Slovenian castles

Official S5 castles list V1.3 26.08.2019

REF. CASTLE NAME PLACE
S5-00001 GRADIČ DRNČA (DERMITSCHHOFF) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00002 GRAD KAMEN (STEIN) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00003 GRAŠČINA BELTINCI (BALATINCZ) BELTINCI
S5-00004 HUDI GRAD (GUTENBERK) BISTRICA PRI TRŽIČU
S5-00005 GRAD PIŠECE (PISCHÄTZ) BIZELJSKO, PIŠECE
S5-00006 BLEJSKI GRAD (VELDES) BLED
S5-00007 DVOREC GRIMŠČE (GRIMSCHITZHOF) BLED, REČICA
S5-00008 ZOISOV GRAD (WOCHEIN) BOHINJ
S5-00009 GRAD RIHEMBERK (RIFFENBERCH) BRANIK
S5-00010 DVOREC ŽOVNEK (RUHETHAL) BRASLOVČE
S5-00011 GRAD TURN BRESTANICA
S5-00012 GRAD BREŽICE (RANN) BREŽICE
S5-00013 GRAD STRMOL (STERMOL) CERKLJE NA GORENJSKEM
S5-00014 GRAD ŠTEBERK (STEEGBERG) CERKNICA, PODŠTEBERK
S5-00015 DVOREC FREUDENAU ČRNCI PRI APAČAH
S5-00016 DVOREC DOBRAVA GLOBOČNIKOV GRAD (GUTTENHOF) DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI
S5-00017 DVOREC BOŠTANJ (HOF SAVENSTEIN) DOLENJI BOŠTANJ
S5-00018 VOLAVŠKOV GRADIČ DOLENJI BOŠTANJ, RADNA
S5-00019 GRADIČ TERIŠKA VAS (TARISCHENHOFF) DOLENJI BOŠTANJ, RADNA
S5-00020 GRAD KRUMPERK (KREUTBERG) DOMŽALE, GORJUŠA
S5-00021 DVOREC MALA LOKA (HOFF LACK) DOMŽALE, MALA LOKA
S5-00022 GRAŠČINA ČRNELO (ROTENBÜCHEL) DOMŽALE/DOB
S5-00023 GRAŠČINA ČEŠENIK (SCHERENBÜCHEL) DOMŽALE/DOB/ČEŠENIK
S5-00024 GRAD DRAVOGRAD (TRABURG) DRAVOGRAD
S5-00025 DVOREC PUKŠTAJN (BUCHSTEIN) DRAVOGRAD, BUKOVJE
S5-00026 GRAD PUKŠTAJN (BUCHENSTEIN) DRAVOGRAD, BUKOVJE
S5-00027 GRAD ŠKOLJ FAMLJE, ŠKOCJAN PRI DIVAČI
S5-00028 DVOREC GOLNIK (GALLENFELS) GOLNIK
S5-00029 GRAD GORNJA LENDAVA (LINDUA) GORIČKO, KUZMA, GRAD
S5-00030 GRAD GORNJA RADGONA (OBER RADKERSBURG) GORNJA RADGONA
S5-00031 GRAŠČINA ŠAHENTURN (SCHACHENTURN) GORNJA RADGONA
S5-00032 GRAŠČINA NORIČKI VRH (NARRENBÜHEL) GORNJA RADGONA, NORIČKI VRH
S5-00033 GRAD BOŠTANJ (WEISSENSTEIN, VELIKO MLAČEVO) GROSUPLJE
S5-00034 IDRIJSKI GRAD (GEWERKENEG) IDRIJA
S5-00035 KOSOVA GRAŠČINA (JESENICE) JESENICE
S5-00036 BUCELLENI-RUARDOVA GRAŠČINA JESENICE
S5-00037 DVOREC ZAPRICE (STEINBÜCHEL) KAMNIK
S5-00038 SMOLETOV GRADIČ (SALLENBERG) KAMNIK
S5-00039 DVOREC SP. PEROVO (PERNAU) KAMNIK
S5-00040 DVOREC ZG. PEROVO (OBERPERAU) KAMNIK
S5-00041 MALI GRAD (STEIN) KAMNIK
S5-00042 STARI GRAD (OBERSTEIN) KAMNIK (VELIKA ŠPICA)
S5-00043 GRAŠČINA ŠPITALIČ (NEUTHAL) KAMNIK, ŠPITALIČ
S5-00044 DVOREC ZDUŠA (SDUSCH) KAMNIK, ZDUŠA
S5-00045 GRAD HMELJNIK KARTELJEVO
S5-00046 GRAD KOMENDA (COMMENDA ST. PETER) KOMENDA
S5-00047 GRAD KOSTANJEVICA (LANDSTRASS) KOSTANJEVICA NA KRKI
S5-00048 GRAŠČINA DUPLJE (DUPPLACH) KRANJ, NAKLO
S5-00049 GRAD BRDO PRI KRANJU (EGG) KRANJ/PREDSOLJE
S5-00050 GRAD KROMBERK KROMBERK NOVA GORICA
S5-00051 GRAD BRESTANICA (REICHENBURG) BRESTANICA
S5-00052 DVOREC LENDAVA (LINDUA INFERIOR) LENDAVA
S5-00053 ŠRAJBARSKI TURN – THURN AM HARDT LESKOVEC PRI KRŠKEM
S5-00054 DVOREC SELA (LJUBLJANA) LJUBLJANA
S5-00055 CEKINOV GRAD (LEOPOLDSRUHE) LJUBLJANA
S5-00056 GALETOV GRAD LJUBLJANA
S5-00057 GRAD KODELJEVO (THURN BEI DER LAIBACH) LJUBLJANA
S5-00058 GRAD RAKOVNIK (KROISSENEGG) LJUBLJANA
S5-00059 LJUBLJANSKI GRAD (LAIBACH) LJUBLJANA
S5-00060 ŠKOFIJSKI DVOREC LJUBLJANA
S5-00061 GRAŠČINA BOKALCE (STROBLHOFF) LJUBLJANA/BRDO
S5-00062 GRAD FUŽINE (KALTENBRUNN) LJUBLJANA/FUŽINE
S5-00063 ŽELEZNE DVERI (EISENTHOR) LJUTOMER, ŽELEZNE DREVI
S5-00064 GRAD LOGATEC (LOITSCH) LOGATEC
S5-00065 GRAD JABLE (HABACH) LOKA PRI MENGŠU
S5-00066 DVOREC ŠTATEMBERG (STATENBERG) MAKOLE
S5-00067 DVOREC GORIČANE MEDVODE
S5-00068 GRAD MARIBOR MARIBOR
S5-00069 GRAD SMLEDNIK (FLEDNIGG) MEDVODE, SMLEDNIK
S5-00070 DVOREC ROCEN (RUZING) MEDVODE, TACEN
S5-00071 GRAŠČINA SMLEDNIK (FLÖDNIG) MEDVODE, VALBURGA
S5-00072 DVOREC MENGEŠ (HOFF MANNSBURG) MENGEŠ
S5-00073 GRAŠČINA MENGEŠ (MANNSBURG) MENGEŠ
S5-00074 GRAŠČINA POGLED MLAČE PRI LOČAH
S5-00075 GRAD TUŠTANJ (TUFFSTEIN) MORAVČE, ZGORNJI TUŠTANJ
S5-00076 DVOREC MURSKA SOBOTA (BELMURA) MURSKA SOBOTA
S5-00077 GRAŠČINA RAKIČAN (REKETYE) MURSKA SOBOTA, RAKIČAN
S5-00078 GRAD VRBOVEC NAZARJE
S5-00079 GRAD NEGOVA (NEGAU) NEGOVA
S5-00080 GRADIČ KAMEN (STEINHOFF, STEINBRÜCKL) NOVO MESTO
S5-00081 GRADIČ NOVI DVOR (NEUHOF) NOVO MESTO
S5-00082 GRAD MOKRICE (MOKRIZ) OBREŽJE, RAJEC
S5-00083 GRAD BIZELJSKO (WISELL) OREŠJE, BIZELJSKA VAS
S5-00084 GRAD ORMOŽ (FRIEDAU) ORMOŽ
S5-00085 GRAD OTOČEC (WÖRDL) OTOČEC
S5-00086 DVOREC RAVNE (RAUNACH) PIVKA, KAL
S5-00087 MALI GRAD (KLEINHÄUSSL) (RAVBARJEV TURN) PLANINA, KAČJA VAS
S5-00088 GRAD PODČETRTEK (WINDISCHLANDSBERG) PODČETRTEK
S5-00089 GRAD PODSREDA PODSREDA
S5-00090 GRAD ŽOVNEK (SANNEGG) PODVRH PRI BRASLOVČAH
S5-00091 SPODNJI GRAD POLHOV GRADEC (BILLICHGRÄTZ) POLHOV GRADEC
S5-00092 GRAŠČINA MLINSKI DVOR (MÜHLHOFEN) POSTOJNA
S5-00093 POSTOJNSKA GRAŠČINA (ADLERSHOFEN) POSTOJNA
S5-00094 GRAD OREHEK (NUSSDORF) POSTOJNA, OREHEK
S5-00095 PREDJAMSKI GRAD (LUEGG) POSTOJNA, PREDJAMA
S5-00096 DVOR ŠIKULJE (SHECKELHOFF) POSTOJNA, VELIKA BRDA
S5-00097 GRAD HRIB (OBERGÖRTSCHACH) PREDDVOR, HRIB
S5-00098 GRAŠČINA PRESTRANEK (PROSTRANIGKH) PRESTRANEK
S5-00099 PTUJSKI GRAD (PETTAU) PTUJ
S5-00100 DRAVSKI STOLP PTUJ
S5-00101 MESTNI STOLP PTUJ
S5-00102 GRAŠČINA PETANJCI (PETHENEGH) RADENCI, CANKOVA
S5-00103 STARI GRAD RADLJE OB DRAVI
S5-00104 DVOREC RADLJE RADLJE OB DRAVI
S5-00105 PUSTI GRAD (WALDENBERG) RADOVLJCA, ZGORNJA LIPNICA
S5-00106 RADOVLJIŠKA GRAŠČINA (RADMANNSDORF) RADOVLJICA
S5-00107 DVOREC PODVIN (PODWEIN) RADOVLJICA, MOŠNJE
S5-00108 DVOREC RAZDRTO (PREWALD) RAZDRTO
S5-00109 GRAŠČINA SENOŽEČE (SNOSETSCH) RAZDRTO, SENOŽEČE (STARI GRAD)
S5-00110 GRAZAROLLIJEV DVOREC (GARZAROLLHOF) SENOŽEČE
S5-00111 GRAD SEVNICA (LICHTENWALD) SEVNICA
S5-00112 GRAŠČINA SEVNICA (LICHTENWALD) SEVNICA
S5-00113 ROTENTURN SLOVENJ GRADEC,
S5-00114 GRAD VODRIŽ (WIEDERDRIESS) SLOVENJ GRADEC, PODGORJE
S5-00115 GRAD SLOVENSKA BISTRICA (WINDISCH FEISTRIZ) SLOVENSKA BISTRICA
S5-00116 GRAD KONJICE (GONOBITZ) SLOVENSKE KONJICE
S5-00117 DVOREC TREBNIK (TRIEBENEGG) SLOVENSKE KONJICE
S5-00118 GRAD SOCERB SOCERB
S5-00119 GRADIČ ZAVRH SPODNJA SLIVNICA – ZAVRH
S5-00120 GRAD SNEŽNIK (SCHNEEBERG) STARI TRG PRI LOŽU
S5-00121 DVOREC EHRENAU (AJMANOV GRAD) SV. DUH PRI ŠKOFJI LOKI
S5-00122 GRAD ŠKOFJA LOKA (BISHOFSLACK) ŠKOFJA LOKA
S5-00123 DVOREC VISOKO ŠKOFJA LOKA, VISOKO PRI POLJANAH
S5-00124 GRAD TREBNJE (TREFFEN) TREBNJE
S5-00125 GRAD TURJAK TURJAK
S5-00126 GRAD VELENJE VELENJE
S5-00127 GRAD ŠALEK VELENJE, ŠALEK
S5-00128 GRAD VELIKA NEDELJA (GROSS SONNTAG) VELIKA NEDELJA
S5-00129 DVOREC REPNJE (REITTLSTEIN) VODICE, REPNJE
S5-00130 GRAD VOLČJI POTOK (WOLFSPÜCHELL) VOLČJI POTOK
S5-00131 GRAŠČINA VOLČJI POTOK (WOLFSBACH) VOLČJI POTOK
S5-00132 GRAD BISTRA (FRIEDNETHAL) VRHNIKA, BISTRA
S5-00133 GRAD ZBELOVO (PLANKENSTEIN) ZBELOVO PRI POLJČANAH
S5-00134 GRAD POBREŽJE (FREIENTHURN) ADLEŠIČI
S5-00135 UTRDBA KASTRA AJDOVŠČINA
S5-00136 GRAŠČINA BEGUNJE (KATZENSTEIN) BEGUNJE NA GORENJSKEM
S5-00137 GRAD LINDEK (LINDECK) BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM
S5-00138 GRAD KLUŽE (THALBERG) BOVEC
S5-00139 DVOR LEGANT BRASLOVČE
S5-00140 GRAD BRDO (ECK, EGG) BRDO PRI LUKOVICI
S5-00141 GRAD NA BREGU (WILLINGRAIN) BREG PRI RIBNICI
S5-00142 GRAŠČINA BREST (EBENPORTHEN) BREST PRI IGU
S5-00143 BUKOVICA – MILEŽOV GRAD (BUKOWITZ) BUKOVICA – IVANČNA GORICA
S5-00144 CELJSKI SPODNJI GRAD CELJE
S5-00145 OBRAMBNA STOLPA CERKNICA (ZIRKNITZ) CERKNICA – TABOR
S5-00146 DVOREC PREŽAK CEROV LOG
S5-00147 GRAD BORL (ANKENSTEIN) CIRKULANE
S5-00148 GRAD TRILEK (TRILLEGKH) v kraju Col COL
S5-00149 GRAD GAMBERK (GALLENBERG) ČEMŠENIK
S5-00150 GRAD ČRNI KAL ČRNI KAL
S5-00151 GRAŠČINA ČRNI POTOK (SCHWARZENBACH) ČRNI POTOK – LITIJA
S5-00152 ČRNOMALJSKI GRAD (TSCHERNEMBL) ČRNOMELJ
S5-00153 GRAD ŽUŠEM (SUSSENHEIM) DOBRINA PRI ŽUSMU – ŠENTJUR
S5-00154 DVOREC DOBRNA (NEUHAUS) DOBRNA
S5-00155 GRAD DOBRNA (NEUHAUS, SCHLANGENBURG) DOBRNA
S5-00156 GRAD DOBROVO DOBROVO – GORIŠKA BRDA
S5-00157 OBRAMBNI STOLP V DOLENJI VASI DOLENJA VAS – DIVAČA
S5-00158 DVOREC DORNAVA (DORNAU) DORNAVA
S5-00159 Dvor TURN pri DRAGATUŠU (THURN bei DRAGATUSCH) DRAGATUŠ
S5-00160 GRAD FALA FALA
S5-00161 GRAŠČINA VERPETE (REPHENHOF, STERNSTEIN) FRANKOLOVO
S5-00162 GRAD EKENŠTAJN (ECKENSTEIN, EGGENSTEIN) GORICA PRI VELENJU
S5-00163 GRAD GORNJIGRAD (OBERBURG) GORNJI GRAD
S5-00164 OBRAMBNI STOLP (Gornji grad) ŠTEKL GORNJI GRAD – LJUBNO
S5-00165 GRAD GRADAC (GRAECZ) GRADAC
S5-00166 DVOREC BRINJE (SEITTENHOF) GROSUPLJE
S5-00167 DVOREC HOTEMEŽ (HOTEMESCH) HOTEMEŽ – RADEČE
S5-00168 GRAŠČINA HRASTNIK HRASTNIK
S5-00169 GRAD HRASTOVEC (GUTENHAG) HRASTOVEC – LENART
S5-00170 GRAD TURN (TURRIS) HRASTOVEC PRI VELENJU
S5-00171 OBRAMBNI ZID IN STOLP HRASTOVLJE HRASTOVLJE
S5-00172 RIMSKA UTRDBA HRUŠICA HRUŠICA
S5-00173 GRAD LAŠKO (TÜFFER) HUM NAD LAŠKIM
S5-00174 GRAD ZONEK (SONNEGG) IG
S5-00175 GRAD KOLOVRAT IZLAKE
S5-00176 GRADIČ SV. KATARINE (PUTERHOF) JELENDOL – TRŽIČ
S5-00177 OBRAMBNI STOLP LANIŠČE KALCE PRI LOGATCU
S5-00178 DVOREC SVETA HELENA (S. ALENA) KAMNICA
S5-00179 GRAD KEBELJ (ZAJČEV GRAD, GIBL) KEBELJ NAD NASELJEM
S5-00180 ZBEGOV GRAD (KEBELJ, GIBL) KEBELJ- POD CERKVIJO SV. MARJETE
S5-00181 GRAD KALEC (STAINPERG) KNEŽAK – VAS BAČ
S5-00182 TONOCOV GRAD KOBARID
S5-00183 GRAD FRIDRIHŠTAJN (FRIEDRICHSTEIN) – Kočevje KOČEVJE
S5-00184 GRAD KOSTEL (GRAFENWARTH) KOSTEL
S5-00185 SPODNJI KOSTELSKI GRAD KOSTEL
S5-00186 GRAŠČINA KOZJE (DRACHENBURG) KOZJE
S5-00187 GRAD KIESELSTEIN KRANJ
S5-00188 ŠEMPETRSKI GRAD (SCHROTTENTHURN) KRANJ
S5-00189 GRAD KRIŽ (CREUTZ) KRIŽ
S5-00190 GRAD KRŠKO ( GRAD FRIDERIKA CELJSKEG, GURKFELD) KRŠKO
S5-00191 OBRAMBNI STOLP KUBED KUBED – ČRNI KAL
S5-00192 GRAD KUNŠPERK (KONIGSBERG) KUNŠPERK – BISTRICA OB SOTLI
S5-00193 GRAŠČINA LAŠKO (TÜFFER) LAŠKO
S5-00194 GRAD ŠVARCENŠTAJN (SCHWARZENSTEIN) LAZE PRI VELENJU
S5-00195 GRAD LEMBERG (LÖWENBERG) LEMBERG PRI NOVI CERKVI
S5-00196 GRAD POGONIK (POGANICK) LITIJA
S5-00197 GRAŠČINA PONOVIČE (PONAWITSCH) LITIJA
S5-00198 TIVOLSKI GRAD LJUBLJANA
S5-00199 GRAD LOŽ (LAAS) LOŽ – LOŠKA DOLINA
S5-00200 STOLP LOŽ (LAAS) LOŽ – LOŠKA DOLINA
S5-00201 GRAD LOŽE (LEITENBURG) LOŽE – VIPAVA
S5-00202 GRAŠČINA LUKAVCI (LUKAUZEN) LUKAVCI
S5-00203 GRAD MAJŠPERK (MONSBERG) MAJŠPERK
S5-00204 GRAŠČINA MALA LOKA (KLEINLACKH) MALA LOKA – VELIKA LOKA
S5-00205 GRAŠČINA VILTUŠ MARIBOR
S5-00206 DVOREC BETNAVA (WINDENAU) MARIBOR – BETNAVA
S5-00207 DVOREC GRADEC (GRAZHOF) MARIJA GRADEC – LAŠKO
S5-00208 GRAD METLIKA (MÖTTLING) METLIKA
S5-00209 METLIŠKI ALI KATTERJEV STOLP (MÖTTLING) METLIKA
S5-00210 GRAD MIRNA (NEUDEGG) MIRNA – TREBNJE
S5-00211 GRAD MOKRONOG (NASSENFUSS) MOKRONOG
S5-00212 STRELOV STOLP V MOKRONOGU MOKRONOG
S5-00213 GRAD MOTNIK (OBERMOTTNICKH) MOTNIK
S5-00214 GRAŠČINA MURETINCI (MERETINZEN) MURETINCI
S5-00215 GRAD GRM (STAUDEN) NOVO MESTO
S5-00216 GRAŠČINA OKROGLO OKROGLO – NAKLO
S5-00217 GRAŠČINA OLIMJE (OLIMIE) OLIMJE
S5-00218 GRAD GRACARJEV TURN (FEISTENBERG) OREHOVICA
S5-00219 GRAD ORTNEK (ORTENEGG) ORTNEK
S5-00220 KOSLERJEVA GRAŠČINA (Ortnek) ORTNEK
S5-00221 GRAD HOŠPERK (DVOREC HAASBERG, GRAD UNEC) PLANINA PRI RAKEKU
S5-00222 GRAD PLANINA (MONTPREIS, MONPREIS) PLANINA PRI SEVNICI
S5-00223 DVOREC PLETERJE (PLETERHOF) PLETERJE
S5-00224 GRAD PODGRAD (NEUHAUS, CASTELNUOVO AL CARSO) PODGRAD – ILIRSKA BISTRICA
S5-00225 OBRAMBNI STOLP GRAD PODPEČ – KOPER
S5-00226 GRAŠČINA PODSMREKA (SMRECK) PODSMREKA
S5-00227 GRAD HOMPOŠ (HAUS am BACHER) POHORJR – MARIBOR
S5-00228 GRAD POLZELA (HEILENSTEIN) (MALTEŠKA KOMENDA) POLZELA
S5-00229 GRAŠČINA ŠENEK (SCHÖNEGG) POLZELA
S5-00230 GRAD LIBEK (LIEBECK) POTOK PRI VAČAH
S5-00231 DVOREC PRAGERSKO (PRAGERHOF) PRAGERSKO
S5-00232 DVOR PRAPROČE (LICHTENBERG) PRAPROČE – SPODNJE BLATO
S5-00233 GRAŠČINA PREBOLD (PRAGWALD) PREBOLD
S5-00234 GRAD LUKNJA (LUEGG) – pri Prečni PREČNA
S5-00235 GRAŠČINA MAROF PREČNA
S5-00236 GRAD TURN (THURM unter NEUBURG) PREDDVORU
S5-00237 GRAŠČINA NOVI DVOR (HÖFFLAIN) v PREDDVORU
S5-00238 TRDNJAVA PREDEL (PASSPERE PREDIL) PREDEL
S5-00239 GRAD PREM (BREMB) PREM
S5-00240 GRAD TURNIŠČE (TUERNES) PTUJ
S5-00241 GRAD PUŠTAL (BURGSTALL) PUŠTAL – ŠKOFJA LOKA
S5-00242 GRAD RAČE (KRANICHSFELD) RAČE – FRAM
S5-00243 GRAŠČINA RADEČE RADEČE
S5-00244 GRAD JAVORNIK RAVNE NA KOROŠKEM
S5-00245 GRAD RAVNE RAVNE NA KOROŠKEM
S5-00246 GRAD FORHTENEK (FORCHTENEGG) RAVNE PRI ŠOŠTANJU
S5-00247 GRAD RUDENEK (RUDENECK) REČICA OB SAVINJI
S5-00248 DVOREC RENČE (RENTSCHACH) RENČE
S5-00249 GRAD RIBNICA (REIFFNITZ) RIBNICA
S5-00250 GRAD RIFNIK (REICHENECK) RIFNIK – ŠENTJUR PRI CELJU
S5-00251 DVOREC STRMOL (STERMOL) ROGATEC
S5-00252 GRAD ROGATEC (ROHITSCH) ROGATEC
S5-00253 GRAŠČINA SELO (SELLA) SELO PRI RADOHOVI VASI
S5-00254 GRAD SLAP SLAP – VIPAVA
S5-00255 GRAD SLIVNICA (SCHLEINITZ) SLIVNICA PRI MARIBORU
S5-00256 DVOREC GOLIČ (GOLITSCH) SLOVENJSKE KONJICE
S5-00257 GRAD VURBERK (WURMBERG) SLOVENSKE GORICE VURBERK
S5-00258 SMUŠKI GRAD (SMUCK) SMUK NAD SEMIČEM
S5-00259 GRAŠČINA SOCKA (EINÖD) – DOBRNICA SOCKA
S5-00260 GRAD SOSTRO (OSTERBERG) – OSTRI VRH SOSTRO – LJUBLJANA
S5-00261 DVOREC SOTESKA (AINÖD), HUDIČEV TURN SOTESKA
S5-00262 DVOREC SPODNJA POLSKAVA (FREISTEIN) SPODNJA POLSKAVA
S5-00263 STRAHLOV GRAD (ALTENLACH) STARA LOKA, ŠKOFJA LOKA
S5-00264 GRAD ČUŠPERK (ZOBELSBERG) STARI GRAD – GROSUPLJE
S5-00265 GRAŠČINA KOČA VAS (HALLERSTEIN) STARI TRG PRI LOŽU
S5-00266 GRAD STOPNIK (HEGGENBERG) STOPNIK
S5-00267 GRAD STRUGA (STRUGG) STRUGA – OTOČEC
S5-00268 UTRDBA STUDENICE STUDENICE PRI POLJČANAH
S5-00269 GRAD SVIBNO (SCHARFFENBERG) SVIBNO – RADEČE
S5-00270 DVOREC NOVI KINEK (NEU KHUENEGG) KAPROLOV GRAD ŠENTILJ – TRATA
S5-00271 STOLPASTI GRAD NA KRANCLJU ŠKOFJA LOKA
S5-00272 GRAD DIVJA LOKA (WILDENLACK) ŠKOFJA LOKA – STARA LOKA
S5-00273 GRAD LISIČJE (GAYERAU) ŠKOFLJICA
S5-00274 GRAD ŠKRLJEVO (GRAILACH, CHRILOWE) ŠKRLJEVO – ŠENTRUPERT
S5-00275 DVOREC JELŠE (ERLACHSTEIN) ŠMARJE PRI JELŠAH
S5-00276 GRAD BOGENŠPERK (WAGENSPERK) ŠMARTNO PRI LITIJI – BOGENŠPERK
S5-00277 GRAD ŠOŠTANJ – PUSTI GRAD (SCHÖNSTEIN) ŠOŠTANJ
S5-00278 GRAD ŠTANJEL (SAN ANGELO) ŠTANJEL
S5-00279 DVOREC PODGRAD (BURGSTALL) TABOR PRI VRANSKEM
S5-00280 DVOREC TIŠINA (TYSINA) TIŠINA
S5-00281 KOZLOV ROB TOLMIN
S5-00282 GRAD CMUREK (MURECK) TRATA
S5-00283 GRAŠČINA KOT (WINCKEL) TRSTENIK PRI MIRNI
S5-00284 GRAD NEUHAUS v Tržiču TRŽIČ
S5-00285 GRAD TURJAK (AUERSPERG) TURJAK
S5-00286 DVOREC VELIKE ŽABLJE VELIKE ŽABLJE – AJDOVŠČINA
S5-00287 GRAŠČINA BARBO VESELA GORA – ŠENTRUPERT
S5-00288 GRAD VINICA (WEINITZ) VINICA
S5-00289 GRAD ROŽEK VINJE PRI MORAVČAH
S5-00290 GRAD VIPAVSKI KRIŽ VIPASKI KRIŽ
S5-00291 BAUMKIRCHERJEV TURN VIPAVA
S5-00292 GRAD VIPAVA (ALT WIPPACH) VIPAVA
S5-00293 LANTHIERIJEV DVOREC VIPAVA
S5-00294 GRAD VIŠNJA GORA (WICHSELSBERG) VIŠNJA GORA
S5-00295 GRAŠČINA WEICHSELBEREG VIŠNJA GORA
S5-00296 DVOREC VITANJE VITANJE
S5-00297 NOVI GRAD VITANJE (WEITENSTEIN) VITANJE
S5-00298 STARI GRAD VITANJE (WEITENSTEIN) VITANJE
S5-00299 DVOREC VOGRSKO (UNGERSPACH) VOGRSKO
S5-00300 DVOREC TABOR (WEICHSELSTÄTTEN) VOJNIK
S5-00301 DVOREC BRODE (pri Vranskem) VRANSKO
S5-00302 GRAŠČINA VRANSKO (FRANZ. WITTENBACH) VRANSKO
S5-00303 GRAD MEDIJA (GALLENECK) ZAGORJE OB SAVI
S5-00304 CELJSKI GRAD (CILLI) ZAGRAD – CELJE
S5-00305 STARI GRAD (ALTENBURG) ZAGRAD PRI OTOČCU
S5-00306 GRAŠČINA ZAVRČ (SAURITSCH) ZAVRČ – PTUJ
S5-00307 DVOREC ZEMONO ZEMONO
S5-00308 DVOREC ZGORNJI TUHINJ ZGORNJI TUHINJ
S5-00309 GRAD ŽUŽEMBERK (SEISENBERG) ŽUŽEMBERK
S5-00310 GRAD KLEVEVŽ (KLIGENFELS) ŠMARJEŠKE TOPLICE
S5-00311 GRAD ŠTRLEK (STRALEKK) ŠMARJEŠKE TOPLICE
S5-00312 DVOREC RAVNE (Gutenpihl/Gutenbuchel) RAVNE PRI ŠOŠTANJU

 

Link to map of S5 castles

List of Slovenian castles in PDF V1.1 01.03.2012

Leave a Reply