S5 WCA Diploma

S5 WCA diploma se izdaja vsem radioamaterjem, ki pošljejo zahtevek za dodelitev diplome. Izdajajo se “lovcem” na gradove, prav tako pa se diplome izdajajo aktivatorjem gradov.

Slovenski WCA program izdaja naslednje diplome za “lovce na gradove”:
S5 WCA 30 – se izdaja za vsaj 30 QSO z različnimi slovenskimi gradovi
S5 WCA 60 – se izdaja za vsaj 60 QSO z različnimi slovenskimi gradovi
S5 WCA 100 – se izdaja za vsaj 100 QSO z različnimi slovenskimi gradovi

Pogoj za osvojitev diplome S5 WCA 30 -100 je vzpostavljena veza z zadostnim številom različnih slovenskih objektov.

S5 WCA program podeljuje naslednje diplome za aktivatorje:
S5 WCA Vitez – se izdaja tistim, ki so aktivirali vsaj 20 slovenskih gradov
Bronasti S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 40 slovenskih gradov
Srebrni S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 65 slovenskih gradov
Zlati S5 WCA Vitez – se izdaja aktivatorjem vsaj 100 slovenskih gradov

Za osvojitev diplom S5 WCA Vitez je potrebno izvesti zadostno število aktivacij na vsaki izmed aktivacij pa je potrebno vzpostaviti vsaj 50 zvez, frekvenčna območja in vrste dela niso pomembni. Časovne omejitve ni, zato lahko nek objekt aktivirate tudi več dni, do takrat da operater aktivator doseže zadostno število zvez za priznanje gradu v kvoto za osvojitev diplome.  Operaterji ki živijo 1km ali bližje od aktiviranega objekta morajo vzpostaviti vsaj 1000 zvez, časovne omejitve pa ni.

Za S5 WCA diplomo so veljavne zveze vspostavljene po 14.01.2012!

Cena diplome je 4 EUR (5 USD), poravna pa se z nakazilom na TRR*.

Zahtevek za diplomo pošljite skupaj z dnevnikom zvez** (adif, excel, csv) in naslovom kamor naj se pošlje diploma na e-naslov: wca@hamradio.si

*Številko TRR z navodili za plačilo dobite kot odgovor na prejeti zahtevek za dodelitev diplome.
**Dnevnik zvez lovca mora vsebovati: klicni znak lovca, datum, uro, reference gradov, frekvenčno območje in vrsto dela ter seveda klicni znak aktivatorjev.
Dnevnik aktivatorja pa mora vsebovati: klicni znak aktivatorja, datume aktivacij, reference aktiviranih gradov, klicne znake lovcev, frekvenčna območja in vrsta dela.

 

Povezava do brošurice s hitrimi pravili in listo gradov: Brošura

Leave a Reply